By dodać wpis, prześlij go przez ten formluarz

Rekomendacje liderów i dyrektorów szkół uczestniczących w Projekcie:

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
- Wprowadza do szkoły pozytywna aktywność uczniów w rozwiązywaniu problemów.
- Zmusza do stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi.
- Aktywizuje uczniów do rozbijania "wielkich problemów" na małe cząstki, których rozwiązania staje się proste.
Andrzej Ślósarz
Lider projektu INTERBLOK w Gimnazjum nr 2, Myślenice

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Nowa, bardzo ciekawa forma pracy z uczniami, pobudzająca, mobilizująca i motywująca do poszukiwania własnych ścieżek zdobywania wiedzy.
Magdalena Pęska
Lider projektu INTERBLOK w Gimnazjum, Kazimierza Wielka

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Dzięki zajęciom prowadzonym w bloku pozwoli:
-poszerzyć wiedzę,
- zachęcić uczniów do aktywności.
Polecam tego typu rozwiązania w ramach 42 art. KN.
Bogumiła Sadza
Lider projektu INTERBLOK w Gimnazjum, Skarżysko -Kamienna

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Uczniowie będą samodzielnie przeprowadzać eksperymenty i rozwiązywać problemy. Wspierać ich będą nauczyciele korzystający z ciekawych autorskich scenariuszy.
Ewa Drozdowska
Dyrektor Gimnazjum STO nr 8, Białystok

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
- propaguje przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
- propaguje praktyczne działania ucznia i pracę w zespole,
- wzbogaca system polskiej edukacji o zajęcia o charakterze twórczym, co podkreśla podmiotowość ucznia.
Monika Krzysztoforska

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Szkoła otrzyma wiele gotowych materiałów, nauczyciele, uczniowie będą mogli wymieniać się wiedzą, uczniowie będą aktywnie pracować, podniesie on ofertę edukacyjną szkoły.
Agnieszka Gałuszka
Dyrektor Gimnazjum nr 3, Jastrzębie Zdrój

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Zachęci uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zwłaszcza fizyki czy chemii, jest interesujący również dla nauczyciela, pomoże w zrozumieniu trudnych zagadnień, wzbudzi aktywność poznawczą ucznia.
Cecylia Kieć
Lider projektu INTERBLOK Gimnazjum nr 3, Jastrzębie Zdrój

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Program ten jest "jaskółką", która może zmienić wizerunek polskiej szkoły ze "szkoły  nudnej" na "szkołę interesującą, do której chętnie idę, bo się w niej dzieją ciekawe rzeczy".
Elżbieta Poręba

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Pozwoli on na praktyczne nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, na które bak czasu w planie nauczania przygotowanym przez MEN.
Barbara Wilczyńska
Dyrektor gimnazjum, Zakopane

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
W realizacji programu widzę szansę na rozbudzenie zainteresowania uczniów działaniami praktycznymi, a dla nauczycieli możliwość poprowadzenia zajęc w sposób odmienny od utartych schematów.
Krystyna Bojarczuk

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
- wzbudzi zainteresowani uczniów  przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
-pokaże, że przedmioty matematyczno-przyrodnicze mogą być bardzo ciekawe, pasjonujące
- rozszerzy ofertę edukacyjną mojej szkoły.
Czesław Staciwa
Dyrektor gimnazjum, Stadnicka Wola

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:

Arleta Czyż
Dyrektor gimnazjum, Wieluń

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Umożliwi on wykorzystanie wiedzy w praktyce i podniesie atrakcyjność procesu kształcenia uczniów.
Ewa Dębińska
Dyrektor gimnazjum w Tarnawie Dolnej

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Uważam, że jest szansą rozwijania umiejętności z zakresu bloku matematyczno-przyrodniczego w sposób praktyczny. Myślę, że będzie także sposobem aktywizacji uczniów i nauczycieli na zajęciach.
Tadeusz Jarząbek
Dyrektor gimnazjum nr 1, Myślenice
Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Uczniowie będą mogli uczestniczyć w ciekawych eksperymentalnych zajęciach. Udział w projekcie zwiększa aktywność szkoły w środowisku lokalnym. Nauczyciele prowadzący zajęcia blokowe dokształcą swoje kompetencje.
Barbara Gołąb
Dyrektor gimnazjum w Kazimierzy Wielkiej

Rekomenduję INTERBLOK ponieważ:
Umożliwi uczniom przyswajanie wiedzy z przedmiotów mat-przyrodniczych w sposób atrakcyjny, rozwija ich zdolności z tych przedmiotów, aktywizuje nauczycieli oraz podnosi atrakcyjność szkoły.
Marta Radomska
Dyrektor gimnazjum w Rakszawie

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
- angażuje wszystkich uczniów, nie tylko tych, którzy osiagają sukcesy dydaktyczne,
- uczy współpracy (pracy w grupach)
- uczy kreatywności
- pozwala zauważyć i wykorzystać korelacje międzyprzedmiotowe,
- uczy szacowania kosztów, planowania działań na miarę możliwości finansowych,
- "wybija" nauczycieli z rutyny, zmusza do odejścia od tablicy,
- zmusza nauczycieli do oddania uczniom (wykonawcom) odpowiedzialności za realizowane zadanie,
- powoduje, że nauczyciele odkrywają w uczniach nieznane pokłady możliwości i aktywności

Małgorzata Godek
Dyrektor ZS Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Intergracyjnymi w Pustkowie

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
- poszerza i uatrakcyjnia ofertę edukacyjną szkoły,
- promuje szkołę w środowisku lokalnym,
- cieszy się uznaniem wśród uczniów i nauczycieli,
- łączy naukę i praktykę, upowszechnia eksperymentalne metody uczenia się,
- uświadamia uczniom iz zdobyta wiedza może być z powodzeniem stosowana w różnych sytuacja życia codziennego.

Krystyna Litwin
V-ce dyrektor, lider programu INTERBLOK, Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu

Rekomendacje prezesów i dyrektorów STO


Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
Uczniowie uczą się eksperymentować, rozwijają swoją kreatywność, podejmują samodzielne decyzje i ponoszą ich konsekwencje.
Mirosława Pypczyńska, Nauczyciel, Białystok

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
Jest to program inspirujący samodzielne myślenie, wyciągani wniosków, tworzenie, weryfikację hipotez. Scenariusze zajęć organizują i obligują do pracy grupowej, są znakomitą okazją do kształtowania umiejętności pracy w grupie.
Wiele ciekawych pomysłów - gratuluję J
Agata Ludwa, Dyrektor Społecznego Gimnazjum, Poznań

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:

Anatol Panasiuk, Prezes SKT 171 STO, Białystok

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
Uważam go za innowacyjny, ciekawy i rozwijający umiejętności uczniów, inspiruje nauczycieli, zmienia sposób uczenia i zachęca uczniów do pracy, uczy przedsiębiorczości.
Popieram i wdrażam ten program w swojej szkole.
Mariusz Łupiński, Dyrektor ZS STO w Białymstoku

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
- pobudza samodzielność uczniów
- jest w formie aktywnej - dla uczniów
- dotyka ekonomii
- jest dobrą zabawą.
Anna Jaskólska, Dyrektor ZS STO Warszawa

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
Spotkałem się z nim pół roku temu, niestety nie udało nam się w nim uczestniczyć. Szkoła nasza zorganizowana jest w dużej części jako projekty. Interblok bardzo dobrze porządkuje nasze działania, także jeżeli chodzi o oceny. Pozwala uzupełnić, ulepszyć to, co "robimy po swojemu" często na "czuja".
Piotr Piskorski, Wicedyrektor SG nr 99 STO, Warszawa

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
- wyjście poza schemat klasa/wykład
- ćwiczenie wielu kompetencji
- gotowy program do zastosowania w szkole
Marek Falkowski, v-ce prezes SKT 24 STO w Poznaniu

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
Dlaczego ośmielę się uznać program INTERBLOK za znakomite narzędzie służące wszechstronnemu rozwojowi naszych uczniów: wyzwala on pełne, aktywne uczestnictwo w lekcji, bez odrobiny nudy, senności, pasywności itp.
Lekcja na adrenalinie.. aż trudno uwierzyć, że to możliwe.
Wojciech Czaj, Dyrektor SLO nr 5 , Milanówek, fizyk

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
Uczy logicznego myślenia, pracy w zespole, umożliwia rozwój inwencji twórczych uczniom, kreatywnego myślenia oraz samooceny.
Barbara Basta, członek SKT nr 111 Kluczbork

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
Uczy samodzielnego i logicznego myślenia. Uczy współdziałania w grupie. Przede wszystkim jednak wyzwala kreatywność i twórczość wśród uczniów. Ponadto umożliwia dokonanie samooceny, ważny element wychowawczy.
Beata Bednarska, dyrektor 2 ZSO STO, Kluczbork

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:

Dorota Dobrowolska, Z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel, Białystok

Rekomenduję program INTERBLOK ponieważ:
Aktywizuje uczniów, wprowadza myślenie o kosztach, efektywności pracy.
Joanna Wojda, V-ce prezes Zarządu SKT 141 STO, Warszawa, nauczyciel plastyki