Informacje pod tytu?em otwartej publikacji

Pod tytu?em otwartej publikacji znajduj? si? wa?ne informacje dotycz?ce artyku?u-
-data jego dodania,
-autor (klikaj?c na nazw? autora wchodzisz do jego profilu),
-link kontaktowy (je?eli chcesz wys?a? autorowi wiadomo??),
-link dodaj?cy publikacj? do Twojego zbioru (je?eli Ci si? podoba albo uwa?asz j? za potrzebn?),
-link Fani otwieraj?cy list? osb, ktre doda?y publikacj? do ulubionych,
-mo?liwo?? wystawienia oceny (je?eli jeste?my przy obcej publikacji),
-mo?liwo?? moderowania publikacji (je?eli jeste? nauczycielem).