Zak?adka Sklep.

W pierwszej kolumnie masz podany towar, w drugiej jego opis, potem cen?, stan a nast?pnie mo?liwo?? zakupu i sprzeda?y.
Uwaga! Pami?taj, ?e sprzedajesz towar za po?ow? ceny!