Operacje w Profilu u?ytkownika (cz??? grna).

Opcje dost?pne dla ucznia i dla nauczyciela:
Zmiana has?a- mo?liwa w ka?dym momencie (musisz poda? swoje obecne has?o).
Opcje dost?pne dla nauczyciela:
Dodaj konto nauczycielskie - tworzysz konto dla kolejnego nauczyciela z Twojej szko?y. Nie tworzymy kont dla nauczycieli innych szk? ni? ta, w ktrej realizujemy projekt!
Dodawanie klasy i przegl?danie klas (je?eli jest ich wi?cej- to nadzr nad Twoimi uczniami.