Ceny skupu artyku?w

Za quizy blokowe niezmoderowane p?acimy po?ow? ich ceny rynkowej.
Za quizy blokowe zmoderowane p?acimy 500 interdutkw plus 1 interdutek za ka?d? pozytywn? ocen? quizu minus 1 interdutek za ka?d? negatywn? ocen? quizu. Przyk?ad- zmoderowany quiz maj?cy 1045 ocen pozytywnych i 3 negatywne b?dzie kosztowa? 1542 interdutkw!
Za pozosta?e artyku?y p?acimy po?ow? ceny rynkowej.