Zak?adanie konta

a) W szkole, ktra przyst?pi?a do Projektu wybiera si? przynajmniej jednego nauczyciela, ktry b?dzie nadzorowa? prace uczniw tej?e szko?y na Interplatformie.
b) Nauczyciel ten wchodzi na stron? Interplatformy i zak?ada swoje konto wpisuj?c ??dane dane i podaj?c kod aktywacyjny, ktry nade?lemy do wszystkich szk? do ko?ca maja 2011 roku.
Zalogowany nauczyciel w razie potrzeby mo?e bez weryfikacji z naszej strony zak?ada? kolejne konta nauczycielskie dla innych nauczycieli danej szko?y (ale nie innej!) i przede wszystkim mo?e zak?ada? konta uczniom.