Wpisywanie odbiorcy (skrzynka pocztowa).

Odbiorc? mo?na wybra? wpisuj?c adres do pola "Odbiorca" albo wybieraj?c go z rozwijanej listy.
Je?eli wpiszesz odbiorc? i jednocze?nie wybierzesz go z listy rozwijanej, to system uwzgl?dni adres wpisany a nie wybrany z listy.
Je?eli wybierzesz odbiorc? z listy, nie b?dziesz musia? ju? nic wpisywa? do pola "Odbiorca".