Wiadomo?? od nauczyciela dla ca?ej klasy u?ytkownika

Nauczyciel mo?e wys?a? informacj? dla ca?ej swojej klasy. Informacja ta jest jawna, dost?pna dla wszystkich (w przeciwie?stwie do Interpoczty).
Informacja ta b?dzie wy?wietla? si? w profilu ucznia.