Internotatki

Podr?czny, prosty notatnik dost?pny w ka?dej chwili po klikni?ciu na link w g?wnym (lewym) menu.
Przydatny, gdy chcesz zapami?ta? jak?? wa?n? informacj?, zapisa? ciekawy adres strony www albo korzysta? z tej opcji jak z zeszytu lekcyjnego. Tylko Ty masz dost?p do Twoich notatek.