Zapomniane has?o

W wypadku zapomnienia has?a klikamy na link "przypomnij" pod formularzem logowania (po lewej stronie, nad menu g?wnym) a nast?pnie wpisujemy swj login i e-mail podany podczas zak?adania konta. Na podany e-mail zostanie przes?any link, pod ktrym b?dzie mo?na za?o?y? nowe has?o.