Gie?da dzia?aj?ca w ramach Gry ekonomicznej- kolumna "nazwa sp?ki"

Kategorie podane w tej kolumnie s? dodane przez osob? nadzoruj?c? gr? ekonomiczn?.