Gie?da dzia?aj?ca w ramach Gry ekonomicznej- kupno, sprzeda?

By zakupi? lub te? sprzeda? wybran? pozycj? nale?y wpisa? ilo?? jednostek i poda? has?o u?ytkownika u?ywane do logowania.