Ranking graczy

Je?eli mamy dwch lub wi?cej zawodnikw z tak? sam? ilo?ci? punktw, ich kolejno?? nie ma znaczenia.