Pomoc kontekstowa  Login


HasłoPomoc kontekstowa Załóż konto    Przypomnij

         Pomoc kontekstowa Pomoc kontekstowa
Budowa komputera.
Dodano: 2012-11-05, autor: Bogusia Wrońska, szkoła: Społeczne Gimnazjum nr 7 STO w Krakowie, kontakt:  
Dodaj do swojego zbioru
 Fani   Oceń:   BDB: 313,   NDST: 0 Odwiedzin: 2090 Pomoc kontekstowa  

Uwaga- ten artykuł jest nieprzejrzany!

Co to jest komputer??? Mimo, że maszyny liczące istnieją już od wielu stuleci, komputery pojawiły się w XX w., w tedy powstały pierwsze komputery elektroniczne. Rozmiary miały sporych pomieszczeń. i zużywały dużo więcej energii (dokładnie miliard). W zegarku może się nawet zmieścić mały komputer i mogą być zasilane baterią. Symbolem ery informatycznej stały się komputery osobiste i większość utożsamia je właśnie z "komputerem". Najliczniejszymi maszynami liczącymi są wbudowane systemy sterujące różnymi urządzeniami np. odtwarzaczy MP3.
Komputer
jednostka centralna urządzenia peryferyjne
   1.
płyta główna - obwód drukowany urządzenia elektronicznego, na którym montuje się najważniejsze elementy, umożliwiając komunikację wszystkim pozostałym komponentom i modułom.
Urządzenia wejścia i wyjścia
   2.
Procesor - urządzenie cyfrowe sekwencyjne, które pobiera dane z pamięci, interpretuje je i wykonuje jako rozkazy. Wykonuje on ciąg prostych operacji (rozkazów) wybranych ze zbioru operacji podstawowych określonych zazwyczaj przez producenta procesora jako lista rozkazów procesora.
   1.
klawiatura - Jest to podstawowe urządzenie wejściowe występujące w każdym systemie PC. Służy do wprowadzania poleceń oraz danych w formie tekstowej.
   1.
drukarka - urządzenie współpracujące z komputerem oraz innymi urządzeniami, służące do przenoszenia danego tekstu, obrazu na różne nośniki druku (papier, folia, płótno itp.).
   3.
Pamięć stała ROM - jest stosowana w systemach procesorowych do przechowywania danych, które się nie zmieniają - np. różnego rodzaju tabele funkcji, parametry urządzeń, a także procedury startowe komputera i obsługa różnych urządzeń wejścia/wyjścia.
   2.
mysz - Mysz umożliwia poruszanie kursorem po ekranie monitora poprzez przesuwanie jej po powierzchni płaskiej. Mysz odczytuje zmianę swojego położenia względem podłoża i wysyła ją w formie danych cyfrowych do komputera, który dokonuje odpowiedniej zmiany położenia kursora na ekranie.
   2.
ploter - Plotery stosowane są do tworzenia rysunków technicznych, tworzonych przy pomocy oprogramowania CAD. Ze względu na sposób prowadzenia papieru można je podzielić na: tablicowe i bębnowe.
   4.
Pamięć operacyjna RAM - W pamięci RAM przechowywane są aktualnie wykonywane programy i dane dla tych programów oraz wyniki ich pracy. W temperaturze pokojowej zawartość większości pamięci RAM jest tracona w czasie mniejszym niż sekunda po zaniku napięcia zasilania, niektóre typy wymagają także odświeżania, dlatego wyniki pracy programów, wymagające trwałego przechowania, muszą być zapisane na innym nośniku danych.
   3.
joystick - manipulator służący do sterowania ruchem obiektów na ekranie. W podstawowej wersji zbudowany z wychylnego drążka zamocowanego na podstawce, którego przechylenie w odpowiednim kierunku powoduje stosowną reakcję sterowanego obiektu, oraz w przyciski uruchamiające przypisane im działania i dodatkowe funkcje sterujące, znajdujące się na podstawce i samym drążku.
   3.
karta graf. + monitor - Karta graficzna z monitorem służy do obrazowania wyników powstałych w czasie przetwarzania danych. Zawiera pamięć RAM (tzw. pamięć VIDEO), do której zapisywane są odpowiednie dane. Są one następnie pobierane przez sterownik grafiki (graphics chip) i zamieniane na sygnały odpowiednie dla monitora. Każda karta graficzna posiada dwa tryby pracy.
   5.
Dysk twardy - rodzaj pamięci masowej, wykorzystujący nośnik magnetyczny do przechowywania danych.
   4.
skaner - Skaner służy do wprowadzania do systemu komputerowego danych, które są dostępne jedynie w postaci "na papierze". Obraz wprowadzany jest punkt po punkcie, linia po linii. Wczytane w ten sposób dane opisują stopień jasności (skaner czarno-biały) lub kolor (skaner kolorowy) poszczególnych punktów.
   6.
Karta graficzna - karta rozszerzeń komputera odpowiedzialna za renderowanie grafiki i jej konwersję na sygnał zrozumiały dla wyświetlacza.Podzespół ten jest też nazywany kartą VGA.
   5.
digitizer - Digitizer jest urządzeniem przystosowanym do wprowadzania do pamięci komputera rysunków składających się z pojedynczych obiektów: odcinków, okręgów, łuków i innych.
   7.
Karta muzyczna - komputerowa karta rozszerzeń, umożliwiająca rejestrację, przetwarzanie i odtwarzanie dźwięku.Najbardziej znaną grupą kart dźwiękowych jest seria Sound Blaster firmy Creative Labs.
   6.
pióro świetlne - obecnie rzadko spotykane (głównie w pracowniach projektowych) urządzenie peryferyjne w kształcie długopisu służące do sterowania komputerem (np. zamiast myszy).
   8.
Karta sieciowa - karta rozszerzenia, która służy do przekształcania pakietów danych w sygnały, które są przesyłane w sieci komputerowej. Karty NIC pracują w określonym standardzie, np. Ethernet, Token Ring, FDDI, ArcNet, 100VGAnylan.
   9.
Czytnik CD-ROM - jest to urządzenie, które za pomocą wiązki lasera odczytuje lub zapisuje, dane na tzw. nośnikach optycznych.
   10.
Stacja dyskietek - element komputera przeznaczony do obsługi jednego z rodzajów zewnętrznej pamięci komputerowej, jakim jest dyskietka. Stacje dyskietek zwane są stacjami dysków miękkich.
   11.
Zasilacz - urządzenie służące do dopasowania dostępnego napięcia do wymagań zasilanego urządzenia.
   12.
Przewody zasilające i logiczne - Przewody zasilające – Są to przewody wychodzące z zasilacza, które dostarczają energię elektryczną takim elementom jak: płyta główna, napędy dysków (elastycznych, stałych, optycznych itp.) Przewody logiczne – są to przewody, dzięki którym przesyłane są informacje pomiędzy dyskami (elastycznymi, stałymi, optycznymi) a płytą główną.

budowa komputera
http://youtu.be/UL0YgqdS028

Budowa komputera
budowa komputera

budowa komputera
budowa komputera

 Powrót do listy     Lista bloków  

Autorzy Interplatformy: Marek Czerwiński, Wojciech M .Kwiatek, Iwo Wroński, Rafał Malinowski